درباره نشریه

رهپویه حکمت هنر یک نشریه دوفصلنامه است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می کند و مقالاتی با کیفیت بالا را در محورهای موضوعی نشریه منتشر می‌کند. رهپویه حکمت هنر یک نشریه با دسترسی باز است که مقالات پژوهشی را منتشر می­ کند.

رهپویه حکمت هنر، با مجوز شماره 88912  مورخ 1400/07/19 با صاحب امتیازی دانشگاه سوره، و مدیر مسئولی آقای دکتر محمدحسین ساعی و سردبیری آقای دکتر حسن بلخاری آغاز به کار کرده و تا کنون در دو شماره به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر شده است.

 

همچنین این نشریه موفق به دریافت کدهای چاپی و الکترونیکی به شماره های زیر شده است:

شاپا چاپی 2980-812X  

شاپا الکترونیکی 2980-8138 

 

 

این نشریه هم اکنون جهت دریافت درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نموده که به محض اخذ مجوز، اطلاعات آن در سایت قرار خواهد گرفت.