درگذشت نابهنگام آقای دکتر عبدالکریم عطارزاده

درگذشت نابهنگام آقای دکتر عبدالکریم عطارزاده

متاسفانه در روز 14 آذر 1401 جناب آقای دکتر عبدالکریم عطارزاده، دانشیار و عضو هیات علمی گروه صنایع دستی و هنرهای اسلامی دانشگاه سوره دارفانی را وداع گفتند. فقدان ایشان برای جامعه علمی کشور جبران ناپذیر است؛ به تمامی اعضای علمی دانشگاهی این ضایعه بزرگ را تسلیت گفته و برای ایشان علو درجات و همنشینی با اولیاء الله را آرزومندیم. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.