اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه رهپویه حکمت هنر خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. اگر چه این نشریه هنوز به عضویت قطعی کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)  در نیامده است با این حال در انتشار مقالات خود را تابع مجوز Creative Common Attributions 4.0 و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می داند، از این رو این مجله در راستای این حرکت ارزشمند خود را متعهد به اصول زیر می‌داند:

 • نمودار کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) به زبان فارسی؛
 • مشروح اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)؛
 • منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

    در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله (شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آن‌ها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است:


اصول کلی

 • نشریه از دریافت مقاله‌های پژوهشی معتبری که حاوی یافته‌های علمی جدید باشد استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
 • مقالات ارسالی به‌ هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشند. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 • نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی، آزاد است.
 • صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.
 • انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 اصول اخلاقی برای سردبیر

 • سردبیر استقلال فکری نویسندگان را محترم می‌شمارد.
 • نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظرگرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 • سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.
 • پاسخ نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیأت تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر سرقت ادبی، عدم تناسب با حیطه موضوعی مجله و یا نداشتن حداقل‌های استاندارد لازم در بررسی اولیه و بدون طی شدن مراحل داوری رد شود.
 • حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 • سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیئت تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.
 • سردبیر یا مدیر داخلی مجله (به نمایندگی) مسئول اخذ فرم‌های اعطای حق تألیف، استعلام اصالت مقاله، تعارض منافع احتمالی، و فرم تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مشابه مقاله به سایر مجلات حتی در قالب‌های دیگر است. تعهد نویسنده مسئول مبنی بر برائت از سرقت ادبی هم اخذ خواهد شد.
 • از آنجایی که بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه مجله واگذار خواهد شد.
 • سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

 اصول اخلاقی برای داوران

 • از آنجایی که فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فوراً مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 • داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می‌شمارد و باید بی‌طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.
 • داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله‌ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارض است باید بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.
 • داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.
 • داور باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نماید.
 • داور باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشد.
 • تأخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با این حال داوران باید سردبیر را از تأخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.
 • داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث ها و تفاسیر منتشر نشده دیگران که در قالب مقاله به این مجله ارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.
 • داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان می رود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازند.

اصول اخلاقی برای نویسندگان

 • اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک مقاله یا گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد است.
 • نویسنده متعهد است شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی و تحقیقات صورت گرفته را که شامل داده های مقاله، اسناد، تصاویر است در صورت درخواست در اختیار هیأت تحریریه مجله قرار دهد.
 • استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.
 • چنانچه مقاله قبلاً (در این مجله و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.
 • تمام نویسندگان اصلی و همکار که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می‌شود باید واجد حداقل مشارکت علمی در تهیه مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می‌توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکر کرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.
 • مقالات برگرفته از پایان ­نامه­ های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد باید از طرف استاد راهنما به هیأت تحریریه ارسال شود. نام استادان مشاور (درصورت وجود) در ردیف نویسندگان همکار ذکر شود.
 •  مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

 سرقت علمی

 • ثبت مقاله در سامانه با ارسال ایمیل به کلیۀ نویسندگان مقاله اطلاع داده می‌شود.
 • درج نام نویسندگان در  مقاله به منزلۀ نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، درصورتی‌که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‌اند و به واسطه چاپ مقاله، از نام آنها سوء استفاده خواهد شد، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند.
 • همۀ نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند.
 • رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی مقالات ارسالی به سامانۀ نشریه را قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق سامانه همانندجویی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و یا سامانه همانندیاب سیناوب بررسی می‌کند.

    براساس تعریف کمیتۀ بین‌المللی اخلاق انتشار (COPE)، سرقت علمی (Plagiarism) به استفادۀ غیرعمدی یا دانسته یا بی‌ملاحظه از کلمه‌ها، ایده‌ها، عبارت‌ها، ادعاها یا استنادهای دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب‌اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود. از این‌رو انتظار می‌رود که نویسندگان آثار علمی در اثر خود استفاده از آثار دیگران را با دقت ثبت کنند و این استفاده را به نحو متناسب به آگاهی مخاطبان برسانند تا علاوه بر حفظ صداقت، از اتهام فریبکاری، سهل‌انگاری وسرقت علمی مصون بمانند.


موارد زیر مصداق سرقت علمی به‌شمار می‌آیند:

 • ثبت مقالۀ دیگری به نام خود؛
 • درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی ندارند؛
 • کپی‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقالۀ دیگری؛ (حتی اگر مقالۀ کپی‌شده و بدون ارجاع، متعلق به یکی از نویسندگان مقالۀ جدید باشد)؛
 • طرح نتیجه‌های حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛
 • چاپ تکرای یک مقاله از سوی یک نویسنده در چند نشریه؛
 • بیان نتیجه‌های نادرست و خلاف یافته‎ های علمی یا تحریف نتیجه‌های حاصل از پژوهش؛
 • استفاده از داده‌های نامعتبر یا دست‌کاری در داده‌های پژوهش.

  برخورد با سرقت علمی

 • موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی می‌شود. به‌علاوه برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم ‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌گردد:
 • مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت‌ها برداشته خواهد شد.
 • طی یک نامۀ رسمی پروندۀ سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‌های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 • مراتب طی یک نامۀ رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها، نشریه‌ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‌اند، اطلاع داده خواهد شد.
 •  رهپویه حکمت هنر از سامانه همانندجویی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای مشابهت‌یابی مقالات استفاده می­ کند.

 تعهدنامه

 • نویسنده یا نویسنده مسئول موظف است به همراه ارسال مقاله (در قسمت ارسال مقاله)، دو فرم زیر را تکمیل و همراه با مقاله به دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر ارسال نماید.

 

اصول شفافیت در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی

 • طراحی مطالعه و تأیید اخلاقی

تحقیقات خوب باید دارای نظم منطقی و طرح پژوهشی مناسب بوده و معیارهای اخلاقی پژوهش را رعایت کرده باشد. انجام تحقیقات با استانداردهای پایین تر ممکن است به منزله سوء رفتار پژوهشی شناخته شود. در نشریه  رهپویه حکمت هنر نویسندگان مقاله، مسئول کل محتوای علمی و همچنین صحت اطلاعات کتابشناختی هستند.

 •   تجزیه و تحلیل داده ها

در هر پژوهش، داده ها باید به طور مناسب تجزیه و تحلیل شوند، تجزیه و تحلیل نامناسب لزوماً به معنای سوء رفتار نیست اما جعل و دستکاری داده ها به منزله رفتار نادرست است.

 •  تضاد منافع

تضاد منافع از جمله مواردی است که ممکن است کاملاً آشکار نباشد و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران و ویراستاران تأثیر بگذارد. آنها به عنوان مواردی توصیف شده اند که وقتی بعداً آشکار شوند، خواننده را دچار گمراهی یا فریب خوردن می کند. تضاد منافع ممکن است شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی یا مالی باشند. منافع «مالی» ممکن است شامل اشتغال، تأمین مالی تحقیقات، پرداخت برای سخنرانی یا سفر، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای کارکنان باشد.

 •  فرآیند داوری تخصصی

نشریه  رهپویه حکمت هنر از داوری همتا (تخصصی) دوسوکور استفاده می کند، به این معنی که در طول فرآیند بررسی، هم هویت داور و هم هویت نویسنده از نظر داوران پنهان می شود و بالعکس. برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که متون ارسالی آنها به گونه ای تهیه شده است که هویت آنها را مشخص نکند. نویسندگان این حق را دارند که به دلیل تضاد منافع احتمالی، در صورتی که نمی خواهند مقاله آنها توسط یک داور خاص بازبینی شود، با سردبیر ارتباط و در زمان ارسال این موضوع را در سامانه نشریه اطلاع دهند. پس از طی مراحل داوری، در صورتی که دو داور نظر منفی در خصوص پذیرش مقاله داشته باشند، مقاله مردود و به نویسنده (گان) اعلام خواهد شد.

 • سیاست آرشیوی
  • نویسندگان نشریه رهپویه حکمت هنر می‌توانند نسخه‌هایی از مقاله خود را در صفحات وب خود، صفحات وب شرکت‌ها و دیتابیسهای علمی مختلف بایگانی کنند.
  • نشریه رهپویه حکمت هنر تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر می شود که بر این اساس مقالات را می توان بلافاصله طبق شرایط  خاص، در دسترس عموم قرار داد. اگر نویسنده‌ای مقاله‌ای را تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر کرده باشد،  این نشریه نویسنده را تشویق می‌کند تا نسخه نهایی مقاله را به اشتراک بگذارد.
  • نویسندگان همچنین می‌توانند از اطلاعات چکیده و استناد (مانند عنوان، نام نویسنده، تاریخ انتشار) مقاله خود در هر مکان و زمانی از جمله رسانه‌های اجتماعی مانند لینکدین، رسرچگیت، فیس‌بوک، وبلاگ‌ها و توییتر مجدداً استفاده کنند، مشروط بر اینکه، پیوندی به مقاله در مجله، اضافه شود. ترجیحاً پیوند باید شامل شناسه دیجیتال مقاله (DOI) باشد که در اطلاعات استناد در مورد مقاله به صورت آنلاین یافت می شود.
  • مطالب و مقالات نشریه رهپویه حکمت هنر به طور رسمی در آرشیو دراز مدت  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (NLAI) آرشیو شده است.
 • برنامه زمانبندی انتشار

نشریه  رهپویه حکمت هنر  به صورت دو شماره در سال منتشر می شود. تمامی مقالات منتشر شده از ابتدا تا کنون در وب سایت اختصاصی (http://rph.soore.ac.ir/) در دسترس است.

 • بیانیه حفاظت از محرمانگی اطلاعات 
 • تمامی مقالات  با نهایت دقت و رعایت محرمانه بودن اطلاعات نویسندگان بررسی می شوند. افشای جزئیات محرمانه در طول بررسی مقاله نویسنده ممکن است نقض حقوق آنها باشد.
 • داوران نیز حقوق محرمانگی دارند که سردبیر باید به آن احترام بگذارد. اگر ظن عدم صداقت یا تقلب در مقاله وجود داشته باشد، ممکن است محرمانگی نقض شود.
 • علاوه بر نویسندگان و داوران، سردبیران از افشای اطلاعات مربوط به مقالات از جمله دریافت، محتوا، وضعیت در فرآیند بررسی، انتقاد داور، یا وضعیت نهایی چاپ مقاله منع می‌شوند. 
 • ویراستاران باید به داوران توضیح دهند که مقالاتی که برای بررسی ارسال می شوند، در مالکیت و جزو دارایی خصوصی نویسندگان هستند. در نتیجه، داوران و کارکنان تحریریه باید با خودداری از  انتشار عمومی یا تصاحب آثار نویسندگان قبل از انتشار مقاله، به حقوق نویسندگان احترام بگذارند.
 • داوران نباید اجازه داشته باشند از مقاله برای  خود کپی تهیه و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند، مگر در صورتی که سردبیر به آنها اجازه دهد.
 • پس از ارسال نظرات، داوران باید نسخه های دریافتی از سردبیر را  به مجله برگردانند یا از بین ببرند.
 • سردبیران نباید نسخه هایی از مقاله رد شده را نگه دارند.
 • همچنین نظرات بازبینی بدون اجازه داور، نویسنده و ویراستار،  نباید  به‌صورت عمومی منتشر شود.
 • صاحب امتیاز و ناشر

دانشگاه سوره

 • حق چاپ (انتشار) و مجوز

این مجله به منظور حمایت از تبادل دانش جهانی برای عموم، دسترسی آزاد و فوری به محتوای خود را فراهم می کند. همه مقالات این مجله تحت مجوز بین‌المللی ­Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می‌شوند. این مجوز استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. در این نشریه، نویسندگان حق چاپ و انتشار (کپی رایت) را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا مقالات را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند (تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد).

بر اساس این مجوز نویسندگان حقوق زیر را خواهند داشت:

  • مقاله خود را مطابق با بخش "حقوق استفاده شخصی"  به اشتراک بگذارند؛ تا زمانی که حاوی پیوند به DOI  نسخه رکورد شده در این مجله باشد.
  • حفظ حقوق مالکیت معنوی از جمله داده های تحقیقاتی
  • اعتبار و ارجاع مناسب برای اثر منتشر شده.

 

 • حقوق استفاده شخصی

      نویسندگان می توانند از مقالات خود برای مقاصد علمی به طور کلی یا جزئی استفاده کنند، مانند استفاده در تدریس در کلاس (از جمله توزیع نسخه، کاغذ یا الکترونیک)، توزیع کپی ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آنها، استفاده در آثار بعدی و گسترش مقاله به صورت کتاب. 

 • تبلیغات

سیاست نشریه رهپویه حکمت هنر بر عدم انتشار هر گونه تبلیغات در سایت مجله و مقالات منتشر شده استوار است.  

 • اصلاح یا بازپس­ گیری مقالات منتشر شده

گاهی ممکن است نشریه، بنابر ضرورت مجبور به انتشار اصلاحیه یا بازپس­‌گیری مقاله منتشر شده باشد. طبق معیارهای مورد توافق جامعه دانشگاهی، این کار معمولاً با انتشار "اصلاحیه" یا "بازپس­ گیری" و بدون ایجاد تغییرات در مقاله اصلی و فقط با انتشار مقاله جدیدی که مفهوم اصلاحیه یا بازپس گیری دارد، انجام می شود. مقاله اصلی در مالکیت عمومی باقی می‌ماند و معمولاً باید در Erratum یا Retraction بعدی نمایه شود. در مواردی که مطالب مقاله قابل اصلاح نباشد ممکن است مجبور شویم مطالب را از وب‌سایت و سایت‌های آرشیو خود حذف کنیم. ممکن است لازم باشد نویسنده (نویسندگان) اصلی با اظهار نظر در مورد مقاله منتشر شده، اصلاحات جزئی در مقالات منتشر شده انجام دهند. این اقدام تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که اصلاحات بر نتایج یا نتیجه گیری مقاله تأثیری نداشته باشد.

 • اصلاحیه 

تغییرات در مقالات منتشر شده که بر معنا و نتیجه مقاله تأثیر می گذارد، اما کل مقاله را باطل نمی کند، ممکن است به صلاحدید سردبیر یا اعضای هیأت تحریریه، با انتشار یک اصلاحیه نمایه شده و مرتبط با مقاله اصلی اصلاح شود. تغییرات در نویسندگی مقالات منتشر شده از طریق اصلاحیه تصحیح می شود.

 • بازپس گیری 

اگر اطلاعات علمی ارائه شده در یک مقاله به طور قابل توجهی دارای ایراد باشد، ممکن است مقالات منتشر شده پس گرفته (حذف) شود. در این موارد اقدام مجله باید با دستورالعمل های بازپس گیری COPE مطابقت داشته باشد. مقالات پس گرفته شده، نمایه شده و به اصل مقاله ارجاع داده می شود.

 

 فرآیند شناسایی و رسیدگی به تخلفات پژوهشی

در نشریه رهپویه حکمت هنر، سردبیر اقدامات متناسبی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی در مورد محتوا و یا نویسندگی رخ داده است، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استنادها،  جعل داده و داده سازی و غیره، انجام می‌دهد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌باشد:

 • اولین اقدام سردبیر مجله اطلاع رسانی به دفتر تحریریه نشریه با ارائه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه به نویسنده مربوطه است که در آن از نویسنده توضیحی بدون قضاوت می خواهد.
 • در صورتی که توضیحات نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر برسد که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته است، موضوع از طریق هیأت تحریریه به کمیته نشر ارجاع می شود. پس از بررسی، کمیته تصمیم خواهد گرفت که آیا تخلف به اندازه کافی جدی است که ممنوعیت ارسال های بعدی  (مقالات نویسنده) را تضمین کند؟
 • در صورتی که تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد، سردبیر، بنا به توصیه کمیته انتشار، نامه ای توبیخ کننده برای نویسنده ارسال می کند و خط مشی های انتشار نشریه را به نویسنده یادآوری می کند. اگر مقاله منتشر شده باشد، ویراستار می‌تواند از نویسنده درخواست کند که برای تصحیح سابقه، یک عذرخواهی در مجله منتشر کند.
 • اخطار برای نویسنده مربوطه ارسال خواهد شد و همزمان هر اثری (مقاله) دیگری از نویسنده متخلف یا افراد مرتبط با تخلف که در دست بررسی  باشند بلافاصله رد خواهد شد.
 • نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه نشریه و همکاری به عنوان داور درمجله منع می شوند. نشریه این حق را برای خود محفوظ می دارد که اقدامات بیشتری انجام دهد.
 • در موارد جدی تقلب که منجر به پس گرفتن مقاله می شود، اخطاریه بازپس گیری مقاله در مجله منتشر می شود و در نسخه آنلاین به مقاله لینک می شود. نسخه آنلاین نیز با تاریخ بازپس گیری علامت گذاری می شود.

راهنماها و دستورالعمل­های اخلاقی کمیته اخلاق نشر (COPE)

مجله  رهپویه حکمت هنر متعهد است که دستورالعمل‌ها و راهنمایی های جاری کمیته اخلاق در انتشار (COPE) را در فرآیند بررسی و انتشار و مسائل آن دنبال و اعمال کند. برای اطلاعات بیشتر لطفا به این صفحه مراجعه کنید  (https://publicationethics.org/resources/flowcharts-new/translations). آیین نامه های رفتاری و بهترین عملکرد کمیته اخلاق نشر (COPE) برای سردبیران در فایلهای زیر قابل دسترس می باشند: 

(https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf),
(https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf)

مسئولیت علمی و اخلاقی هر آنچه در نشریه منتشر می شود به عهده سردبیر است. این بدان معناست که سردبیر باید موارد زیر را همواره در نظر داشته باشد:

 • تلاش برای رفع نیازهای خوانندگان و نویسندگان؛
 • تلاش برای بهبود مداوم مجله.
 • اتخاذ رویه ها و فرآیندهایی برای اطمینان از کیفیت مطالبی که منتشر میشود.
 • پاسداشت آزادی بیان.
 • حفظ یکپارچگی سوابق علمی در نشریه.
 • جلوگیری از آلوده شدن استانداردهای فکری و اخلاقی با مصلحت های تجاری.
 • آمادگی همیشگی جهت انتشار اصلاحات، شفاف سازی، بازپس گیری و عذرخواهی در صورت نیاز.