فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله:

ضوابط مقاله نشریه رهپویه حکمت هنر  بدین گونه است که مقالات را بصورت کامل، همراه با ترجمه چکیده فارسی و انگلیسی دریافت و پس از داوری توسط حداقل دو نفر از داوران مربوط با زمینه موضوعی مقاله می‌کوشد نتایج را حداکثر در یک ماه به اطلاع نویسنده و یا نویسندگان برساند.

بر این اساس مراحل پذیرش مقاله به شرح زیر است:

 

  1- اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می‌شود).

 * در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می‌شود.

  * در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله به نویسنده(گان) عودت داده می‌شود.

  2- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).

  3- ارسال فایل مقاله برای داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل‌ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 2 داور ارسال می‌شود).

  4- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصلاحات؛

  5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی؛ (درصورت کامل بودن فایل‌ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود).

  6- دریافت نظرات نهایی داوران و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

* در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داوران باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.

  7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

  8- انتشار مقاله (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تأییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).

  نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد.