فرمهای ضروری جهت ارسال مقاله

نویسندگان گرامی لازم است هم زمان با ارسال مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض نویسندگان را نیز تکمیل و از طریق سامانه ارسال فرمایند. 

همچنین قبل از آغاز بارگذاری فایلها را به ترتیب زیر تهیه بفرمائید:

  • فایل مشخصات نویسنده (گان): به صورت word
  • فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان): به صورت word و pdf
  • فایل همانندجویی ایرانداک: سایت ایرانداک به آدرس https://tik.irandoc.ac.ir/ آدرس ایمیل سردبیر philosophy.rahpooye@gmail.com  
  • فایل تصاویر: به صورت جداگانه با فرمت gpg و 300dpi
  • فایل جداول: به صورت جداگانه در فرمت word

همچنینی دقت بفرمائید که چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب زیر تهیه شود:

  • چکیده فارسی بین 250تا300 کلمه
  • چکیده انگلیسی  بین 500 تا 800 کلمه (شرح مبسوط تری از چکیده فارسی)